Znajdź produkt

Zarząd

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Wiesław Napiórkowski

Zastępca Dyrektora Generalnego, Członek Zarządu
Iwona Kurek-Barańska

Zastępca Dyrektora Generalnego, Członek Zarządu
Magdalena Kinga Marciniak

*}