Znajdź produkt

Polityka

POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zdobywamy zaufanie i zadowolenie pacjentów oraz klientów dostarczając Im produkty o udokumentowanej jakości, dostępne dla jak najszerszego grona.

Nadrzędnym celem Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy jest wytwarzanie najwyższej jakości produktów, realizowane zgodnie z wymaganiami prawnymi, jak również stwarzanie najlepszych warunków dla rozwoju Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy. Nad przestrzeganiem wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) sprawują kontrolę wykwalifikowani pracownicy, którzy dokładają wszelkich starań, aby produkty posiadały odpowiednią jakość, skuteczność oraz były bezpieczne.

Prowadząc działalność dbamy o to, aby:

  • Pacjenci, lekarze, klienci byli pewni jakości, skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania naszych produktów,
  • Poznawać i zaspokajać potrzeby pacjentów, lekarzy i naszych klientów,
  • Kształtować wśród wszystkich pracowników Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy świadomość i odpowiedzialność za jakość produktów,
  • Dążyć do stworzenia wizerunku Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy jako stabilnego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera w zakresie oferowanych oraz realizowanych usług,
  • Nasz znak firmowy był postrzegany jako znak gwarantujący najwyższą jakość,
  • Zawsze spełniać wymagania prawne w każdym aspekcie działalności.

Powyższe cele osiągamy poprzez:

  • Zespół profesjonalnych pracowników świadomych celów stawianych przed organizacją,
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Prawem Farmaceutycznym,
  • Prowadzenie ciągłego monitorowania procesów doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
  • Poszerzanie świadomości pracowników w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Nasza polityka jakości została ustanowiona przez kierownictwo Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy, co gwarantuje jej zrozumienie oraz realizowanie zgodnie z jej założeniami.

Warszawa 16.07.2018 r.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy

*}