Znajdź produkt

Polityka

POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY POLSKĄ FIRMĄ DOSTARCZAJĄCĄ OD 1938 ROKU SKUTECZNE I BEZPIECZNE PRODUKTY DLA PACJENTÓW ORAZ KLIENTÓW ZDOBYWAJĄC ICH ZAUFANIE

Nadrzędnym celem Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy jest wytwarzanie najwyższej jakości produktów. Oferując nasze wyroby mamy na uwadze potrzeby naszych Klientów ich zdrowie, oczekiwania oraz potrzeby. Poprzez zasadę ciągłego doskonalenia realizowaną zgodnie z wymaganiami prawnymi, jak również stwarzanie najlepszych warunków dla rozwoju Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy.
Prowadząc działalność dbamy o to, aby:
• Pacjenci, lekarze, klienci byli pewni jakości, skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania naszych produktów,
• Dążyć do stworzenia wizerunku Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy jako stabilnego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera w zakresie oferowanych oraz realizowanych usług,
• Nasz znak firmowy był postrzegany jako znak gwarantujący najwyższą jakość,
W celu realizacji postanowień Polityki Zapewnienia Jakością kierownictwo Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy, zobowiązują się osiągnąć powyższe cele poprzez:
• Zespół profesjonalnych pracowników świadomych celów stawianych przed organizacją,
• Prowadzenie ciągłego monitorowania procesów doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
• Poszerzanie świadomości pracowników w zakresie wdrożonego Farmaceutycznego Systemu Jakości.
Środkiem realizacji powyższych celów jest wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania jakością opracowany w oparciu o wymagania:
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz ustawy Prawo Farmaceutyczne.

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy

*}