Znajdź produkt

Historia Zakładów Farmaceutycznych „UNIA”
Spółdzielnia Pracy

Początki

Historia Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy sięga jeszcze czasów przedwojennych. Dnia 25 marca 1937 roku przy ul. Długiej 16 w Warszawie, w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, odbyło się pierwsze spotkanie późniejszych założycieli Spółdzielczej Centrali Zakupów Aptekarzy. Dnia 20 lipca 1937 roku organizacja została wpisana do Rejestru Spółdzielni prowadzonego przez Sądowy Rejonowy w Warszawie pod numerem RS.XVI.1999. Natomiast kilka miesięcy później, a dokładnie dnia 28 stycznia 1938 roku rozpoczyna swoją działalność, która polegała na pośrednictwie pomiędzy producentami farmaceutyków a właścicielami aptek będących jednocześnie członkami Spółdzielni.

Powojenne przetrwanie

Okres wojenny ograniczył znacznie funkcjonowanie Centrali, która w czasie Powstania Warszawskiego uległa całkowitemu zniszczeniu. Tylko dzięki swoim oddziałom, przede wszystkim w Częstochowie i Lublinie, przetrwała trudne czasy. Po wojnie reaktywował się oddział w Kielcach Okres wojenny ograniczył znacznie funkcjonowanie Centrali, która w czasie Powstania Warszawskiego uległa całkowitemu zniszczeniu. powstał również oddział w Płocku. Pod koniec 1946 roku, ze względu na poważne problemy organizacyjne i finansowe, Walne Zgromadzenie Spółdzielni podejmuje decyzję o likwidacji oddziałów, które od początku 1947 roku miały stać się odrębnymi i niezależnymi jednostkami. W tym okresie Centrala zmienia nazwę na Spółdzielnia Farmaceutyczna „UNIA” i rozpoczyna działalność produkcyjną. Dzięki temu sukcesywnie poszerza swój asortyment o nowe specyfiki. Pomimo trudności lokalowych, kadrowych i sprzętowych w Laboratorium Badawczym w latach 50. i 60. powstają szeroko stosowane oraz bardzo wówczas popularne produkty takie jak Eucardin, Belladrinal, Nitrocard, Gastro, Granulofosfat, Pantocid czy Emphysal, którego receptura powstała jeszcze przed wojną oraz znane i stosowane do dziś Alantan maść czy Alantan zasypka. Część produktów eksportowano, w tym na Kubę i do Wietnamu. Na niektóre z nich firma uzyskała patenty. Spółdzielnia kilkakrotnie zmieniała siedzibę.

Rozbudowa i rozwój

W 1956 roku podjęto decyzję o rozbudowie Spółdzielni. Dnia 18 maja 1961 roku został podpisany Akt Erekcyjny inicjujący rozpoczęcia budowy nowego Spółdzielczego Zakładu Przemysłowego pod nazwą Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „UNIA” przy ul. Chłodnej 56/60 gdzie w 1967 roku rozpoczyna swoją działalność. W tym samych roku podejmuje decyzję o wytwarzaniu aerozoli, specjalizując się przede wszystkim w produkcji zaworów do pojemników aerozolowych. Produkcja ta jest możliwa dzięki nabyciu licencji na montaż i produkcję zaworów od zagranicznego partnera. „UNIA” staje się pionierem w tej dziedzinie przez najbliższych kilka lat. Dzięki powstaniu Laboratorium ds. Aerozoli firma rozwija własną produkcję preparatów aerozolowych z grupy farmaceutyków, kosmetyków oraz chemii użytkowej. Ponieważ zainteresowanie zaworami wykazywały również inne polskie firmy w pierwszej połowie lat 70. „UNIA” zakupiła dodatkowe maszyny i urządzenia do ich montażu.

Dalsze losy

Druga połowa XX wieku to w Polsce okres poważnych zmian społeczno-politycznych. Istnienie Spółdzielni zagrożone było nie tylko przez zmiany ustrojowe lecz również możliwością przejęcia przez inną firmę. Jednak dzięki świadomym i odważnym decyzjom kadry zarządzającej firma utrzymała swą tożsamość i niezależność. Wszechstronne możliwości produkcyjne pozwalają Zakładom Farmaceutycznym „UNIA” Spółdzielnia Pracy wytwarzać produkty w wielu postaciach farmaceutycznych takich jak tabletki, płyny, kremy, maści oraz żele. Nastawienie na ciągły rozwój i modernizację procesów technologicznych, wykwalifikowana kadra pracowników oraz elastyczne zarządzanie zorientowane na osiągnięcie sukcesów pozwalają na utrzymywanie się na bardzo dobrej pozycji wśród polskich firm farmaceutycznych. Od 2008 roku Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy posiadają Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Co roku „UNIA” bierze udział w Międzynarodowych Targach Farmaceutycznych CPHI jako wystawca. Dzięki temu, jak również dzięki udziałowi w Programach Branżowych w ostatnich latach „UNIA” zdobyła nowe rynki, na których sprzedaje swoje produkty.

*}