Znajdź produkt

Zaproszenie do składania ofert na badanie SF za rok 2021

 

Rada Nadzorcza Zakładów Farmaceutycznych UNIA Spółdzielnia Pracy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.       

 Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o oferencie, w tym o dotychczasowych doświadczeniach, w szczególności w zakresie badania sprawozdań przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz spółdzielni pracy,

2. Akceptację harmonogramu zaproponowanego przez Spółdzielnię obejmującego sposób i terminy prac związanych z badaniem (badanie wstępne i badanie zasadnicze),

3. Warunki finansowe badania,

4. Projekt umowy (zawierający zapisy z terminami wyszczególnionymi w „Informacjach dodatkowych do badania sprawozdania finansowego”).

Dodatkowo, oferta powinna uwzględniać sposób przeprowadzenia audytu w sposób zdalny, przy wykorzystaniu m.in. dysku w chmurze. Oczekiwany termin ukończenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i przedstawienia Sprawozdania - 04.03.2022.   

Pisemne oferty przygotowane zgodnie z powyższym należy składać w terminie do dnia 22.10.2021 na adres: Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa z dopiskiem „Oferta badania sprawozdania finansowego za rok 2021

 

Treść zapytania ofertowego

 

 

 

 

*}